Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik
Door deze website te bezoeken en de producten, diensten, informatie, tools en materialen die deze bevat of beschrijft (hierna 'de website' genoemd) te bekijken, erkent u de volgende voorwaarden voor gebruik te hebben begrepen en aanvaard.  

Toegang tot de website  
Toegang tot de website is verboden voor personen uit een rechtsgebied (vanwege hun wettige woonplaats, verblijfplaats, nationaliteit of andere) van wie de toepasselijke wet- en/of regelgeving de publicatie en/of beschikbaarheid van de website verbiedt. 

Geen aanbieding 
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de volledige documentatie van het fonds. Bijgevolg vormt de informatie op deze website geen aanbod of aanbeveling om een belegging te kopen of verkopen of om een andere transactie uit te voeren. Het mag niet worden gebruikt als enige basis voor een beleggingsbeslissing of andere beslissing. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op passend professioneel advies dat specifiek is afgestemd op de behoeften van de belegger.  

Uitsluiting van garantie 
Pictet Asset Management verstrekt de informatie en inzichten op deze website uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Pictet Asset Management en zijn dataleveranciers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig en volledig is op het moment van opname. Hoewel deze informatie wordt verkregen uit bronnen waarvan wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn, garanderen Pictet Asset Management en zijn dataleveranciers echter niet uitdrukkelijk of impliciet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar, up-to-date of volledig is. Bovendien kan elk inzicht of elke mening op deze website zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Pictet Asset Management kan niet garanderen dat de informatie op deze website niet is gewijzigd als gevolg van technische storingen (verbreking, storing door derden, computervirussen enz.). 

Aansprakelijkheidsbeperking
Pictet Asset Management en zijn dataleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook, direct, indirect of als gevolg van, voortvloeiend uit het bekijken, gebruiken, raadplegen of bezoeken van zijn website of uit links naar andere websites. 

Beleggingsresultaat 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Bovendien kan de waarde  en het rendement van de effecten of financiële instrumenten die op de website worden vermeld zowel dalen als stijgen en kunnen beleggers niet het volledige oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgen.  

Fiscaliteit
De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger en is onderhevig aan wijzigingen. Beleggers wordt geadviseerd om specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. 

Eigendom van website, merken en auteursrechten 
Pictet Asset Management en de andere op de website genoemde merken van de Pictet Groep zijn geregistreerde handelsmerken of servicemerken van de Pictet Groep of daarmee verbonden bedrijven. Tenzij anders aangegeven is de hele website auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze website te reproduceren (geheel of gedeeltelijk), door te sturen (elektronisch of op een andere manier), aan te passen, een link te leggen naar of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Pictet Asset Management. 

Links naar andere websites 
Deze website kan automatische links naar andere websites bevatten. U gebruikt dergelijke links naar externe websites volledig op eigen risico. Pictet Asset Management controleert niet de juistheid van de informatie op de websites die op deze website worden vermeld. Pictet Asset Management aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud of de producten, diensten of andere aanbiedingen die via die websites beschikbaar zijn.

Ik heb deze gebruiksvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.