Stephane Couturier for Pictet

Kalender geen handel/geen berekening

Het centrale administratiekantoor berekent de intrinsieke waarde, evenals de uitgifte-, terugkoop- en conversiekoersen voor de aandelen van elk compartiment. De frequentie van berekening kan van compartiment tot compartiment verschillen en is aangegeven in de prospectussen, die zijn te raadplegen op pictetfunds.com.

Als een van de dagen in kwestie een officiële feestdag is, wordt de intrinsieke waarde van het compartiment in kwestie berekend als aangegeven in de prospectussen.

Op dagen waarop aandelen niet worden uitgegeven of teruggekocht, wordt een intrinsieke waarde berekend waarvoor geen transacties kunnen worden afgesloten. Deze kan worden gepubliceerd, maar kan uitsluitend worden gebruikt voor resultaatberekeningen of statistieken of om vergoedingen mee te berekenen. Deze waarden kunnen nooit worden gebruikt als grondslag voor inschrijvings- of terugkooporders.

Link naar:

- Alle Pictet-fondsen, behalve het "Pictet TR"-fonds: kalender geen handel/geen berekening IW
- “Pictet TR”-fonds: NIW-berekeningskalender