Disclaimer

Het gebruik van assetmanagement.pictet and/or Pictet AM App (de "Website") is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"). Als u deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, kunt u klikken op "Ik heb de Voorwaarden gelezen en aanvaard deze" om te bevestigen dat u instemt met de Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en ons. Lees deze Voorwaarden voordat u dit onderdeel van de Website raadpleegt; dit is in uw eigen belang en voor uw eigen bescherming. Telkens als u dit onderdeel van de Website bezoekt, bent u ervoor verantwoordelijk dat u op de hoogte bent met de versie van deze Voorwaarden die u heeft aanvaard en bent u hieraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u dit onderdeel van de Website niet te raadplegen.

Door te klikken op "Ik heb de Voorwaarden gelezen en aanvaard deze": bevestigt u uitdrukkelijk dat u de Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven; verklaart, waarborgt en staat u ervoor in dat u niet in de Verenigde Staten van Amerika woont en geen 'US Person' bent; en bevestigt u dat u deze Website raadpleegt in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het rechtsgebied of het land waarin u woont.

Eigendom van Website, merken en auteursrecht: Pictet Asset Management SA en de andere op de Website genoemde merken van de Pictet Groep zijn geregistreerde handelsmerken of servicemerken van de Pictet Groep of daarmee verbonden bedrijven. Tenzij anders aangegeven is de hele Website auteursrechtelijk beschermd.

Toegang tot de Website: Teneinde deze Website te raadplegen, is u gevraagd aan te geven in welk land u woont. Uw keuze wordt gebruikt om te bepalen tot welke informatie op deze Website u toegang heeft. Raadpleging van de Website is verboden voor een persoon uit een rechtsgebied (vanwege hun woon- of vestigingsplaats, nationaliteit of anderszins) waarvan de toepasselijke wet- en/of regelgeving de publicatie en/of de beschikbaarheid van de Website verbieden. Particuliere beleggers hebben toegang tot informatie over fondsen die in het land waarin zij wonen zijn geregistreerd voor publieke distributie (de "Fondsen"). Niet alle Fondsen met betrekking waartoe informatie beschikbaar is op deze Website zijn beschikbaar in alle geografische locaties. Zodoende zijn niet alle onderdelen van deze Website toegankelijk voor alle beleggers. Als u verhuist naar een ander land moet u deze Website raadplegen na ingave van uw nieuwe woonland. U moet zich ervan bewust zijn dat dit misschien betekent dat u geen toegang meer heeft tot (i) informatie met betrekking tot dezelfde Fondsen als voorheen of (ii) welke informatie dan ook. Wij wijzen erop dat de keuze voor een woonland niet betekent dat alle of sommige van de Fondsen waarvoor informatie beschikbaar is voor u geschikt worden geacht. Als u deze Website raadpleegt, moet u voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving, waaronder die met betrekking tot privacybescherming, internationale communicatie en de export van technische of persoonlijke gegevens. Het is mogelijk dat het in bepaalde landen wettelijk niet is toegestaan om de informatie op deze Website te raadplegen of te downloaden. Pictet Asset Management SA wijst alle verantwoordelijkheid af indien u informatie op deze Website raadpleegt of downloadt en daarmee inbreuk maakt op enige wet- of regelgeving van het land waarin u woont of bent gevestigd.

Geen aanbieding, aanbeveling of beleggingsadvies: De informatie op deze Website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als vervanging voor de volledige documentatie van de Fondsen. Zodoende vormt de informatie op deze Website, of enige via een koppeling toegankelijk informatie, geen financieel, juridische, accountants-, belasting- of beleggingsadvies of een aanbieding of een aanbeveling om een belegging in de Fondsen te kopen of te verkopen of enige andere transactie uit te voeren in een rechtsgebied waarin een dergelijke aanbieding of aanbeveling onwettig zou zijn. De informatie mag niet worden gebruikt als de enige basis voor een beleggingsbesluit of een ander besluit. Een beleggingsbesluit moet worden gebaseerd op een uitgebreide bestudering van de prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie ("KIID's"), de jaar- en halfjaarverslagen van de Fondsen en professioneel advies dat past bij de behoeften van de belegger. Noch de Fondsen, noch Pictet Asset Management SA leveren beleggingsadvies aan, of ontvangen, of geven orders door, van beleggers in de Fondsen. Zij voeren geen andere activiteiten uit samen of voor dergelijke beleggers die "beleggingsdiensten" of "nevendiensten" vormen in de zin van Richtlijn voor de Markten in Financiële Instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive).

Niets op deze Website vormt, en niets op deze Website mag worden opgevat als beleggingsadvies of een aanbeveling om enige belegging te kopen, verkopen of er andere transacties mee af te sluiten, inclusief beleggingen in de Fondsen. Wij raden u dringend aan om professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u een beleggingsbesluit neemt.

Belastingen: De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst veranderen. Beleggers wordt aangeraden om specifiek professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbesluit te nemen. In de mate waarin deze Website verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is deze fiscale behandeling afhankelijk van de individuele situatie van de desbetreffende belegger en kan deze in de toekomst worden gewijzigd.

Aanpassing: Pictet Asset Management SA kan deze Voorwaarden, evenals de op de Website vermelde informatie op elk gewenst moment laten vervallen of wijzigen. Wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden. U zult dan deze wijzigingen moeten aanvaarden, voordat u verder gebruik kunt maken van de Website. Als u deze aangepaste Voorwaarden niet aanvaardt, heeft u misschien niet langer toegang tot deze Website.

Privacy beleid 
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pictet Asset Management SA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pictet Asset Management SA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.