I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger?

gids voor esg beleggen

April 2019

De geheimen van duurzaam beleggen ontcijferd

Verantwoord beleggen is veel meer dan het vermijden van ‘zondige’ aandelen. En het kan ook financieel zinvol zijn.

Hoe goed kent u uw beleggingen? De meeste mensen beleggen om hun toekomst en die van hun familie te beschermen. En toch houden we niet altijd rekening met hoe de bedrijven waarin we beleggen die toekomst kunnen beïnvloeden. Denken zij aan het milieu, de samenleving, hun werknemers of hun aandeelhouders?

Hier zijn overwegingen aan de orde over milieu-, sociale en governancefactoren – of kortweg ESG. Voor grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, is de integratie van ESG-thema's in het beleggingsproces nu een basisvereiste. Ook individuele beleggers beoordelen steeds vaker op ESG-criteria.

De zorg voor onze planeet en onze samenleving is belangrijk. Maar de voordelen van verantwoord beleggen zijn verre van alleen ethisch. Het toepassen van een ESG-filter kan nieuwe beleggingsmogelijkheden creëren, problemen van bedrijven aan het licht brengen voordat ze tot uiting komen in de financiële resultaten en een toekomstbestendig beleggingsrendement op de lange termijn bieden naarmate de regelgeving en de consumptiegewoonten veranderen.

Zo gaat u tewerk – met een keuze uit verschillende routes

Hoe werkt het in de praktijk? In grote lijnen zijn er vier verschillende benaderingen van ESG-beleggen. Ze staan allemaal ter beschikking van individuele beleggers die de fondsen kiezen waarin zij beleggen, of van de vermogensbeheerders aan wie zij hun geld toevertrouwen. 

De eerste is screening. Dit is de oudste en bekendste vorm van verantwoord beleggen – het vermijden van potentieel controversiële producten zoals tabak, wapens, gokken en alcohol. Liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en religieuze groeperingen zijn onder meer beleggers die deze aanpak verkiezen en zeer serieus nemen.

Een andere route is stewardship – of de mate waarin vermogensbeheerders zich actief inzetten zodat de bedrijven waarin zij investeren positieve veranderingen stimuleren. 

vier routes voor verantwoord beleggen
Vier routes voor duurzaam beleggen

Bron: Mercer

De derde route is de integratie van materiële ESG-overwegingen in de besluitvorming en beleggingsanalyse. Hierbij sluiten beleggers niet noodzakelijk bedrijven uit, maar zijn ze zich bewust van de duurzaamheidskenmerken van het bedrijf en nemen ze de investeringsbeslissing met die kennis in het achterhoofd.

De vierde benadering is aantoonbaar de meest directe en hoeft niet gepaard te gaan met morele of andere overwegingen. De nadruk ligt op beleggen in thema's die verband houden met duurzaamheid, zoals koolstofarme energie, gezondheid of water, die op lange termijn een aantrekkelijk rendement kunnen opleveren. 

Er zijn veel interessante beleggingsstrategieën binnen dit gebied en die beperken zich niet langer tot beursgenoteerde aandelen, maar omvatten ook infrastructuur, private equity en vastrentende effecten. Met name schone en hernieuwbare energie krijgt nu veel aandacht, omdat institutionele beleggers steeds vaker hun portefeuilles ‘koolstofarm’ willen maken.

Klaar voor de klimaatverandering

De klimaatverandering is tegenwoordig niet weg te denken uit het nieuws. Het is een goed voorbeeld van zowel de kansen die een ESG-aanpak kan bieden als van de risico's die deze aanpak kan helpen vermijden. Op het eerste gezicht lijkt dit een kruistocht die meer geschikt is voor politici dan voor pensioenregelingen.

Waarom zouden investeerders er zich dan mee bezighouden? De beleidsmaatregelen die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken – die eerder voelbaar zullen zijn dan de fysieke gevolgen – zullen ongetwijfeld grote economische gevolgen hebben, en zullen bijgevolg ook door de beleggers via hun portefeuilles worden gevoeld.

beleggen voor de toekomst
Belangrijkste gebieden van thematisch duurzaam beleggen
Belangrijkste gebieden van thematisch duurzaam beleggen

Bron: Mercer

In het Klimaatakkoord van Parijs1 hebben 196 landen zich ertoe verbonden de opwarming van de aarde tussen nu en 2100 te beperken tot maximaal twee graden Celsius – een drempel die wordt gezien als het omslagpunt waarboven de klimaatverandering ernstige gevolgen voor onze planeet kan hebben. Aangezien de wereldbevolking in die tijd naar verwachting zal groeien van 7 miljard tot 10 of zelfs 12 miljard mensen – en meer mensen meer energie en materiaal nodig hebben – vormt dit duidelijk een grote uitdaging in de strijd tegen de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Om de twee graden Celsius-doelstelling te halen, zijn veel nieuwe beleidslijnen en voorschriften nodig, naast nieuwe en verbeterde (d.w.z. koolstofarme) manieren om energie op te wekken. Uit onderzoek van adviesbureau Mercer blijkt dat het beleggingsrendement waarschijnlijk zal worden beïnvloed in een twee, drie- en viergradenscenario – en dat beleggers vooral op de hoogte moeten zijn van de gevolgen voor beleggingscategorieën en sectoren2.

In een twee graden Celsius-scenario, bijvoorbeeld, zullen ontwikkelde aandelen in het algemeen – en de energie- en nutssectoren in het bijzonder – waarschijnlijk te lijden hebben onder de aanzienlijke beperkingen die aan ‘koolstofrijke’ industrieën zullen worden opgelegd. Aandelen uit opkomende markten, daarentegen, zullen waarschijnlijk profiteren van kapitaalinjecties om hen te helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie. Voor reële activa, zoals beleggingen in infrastructuur en onroerend goed, zullen stimulansen nodig zijn om nieuwe activa vanaf het begin ‘groen’ te maken en bestaande activa ‘koolstofarm’ te maken.

Maar het gaat niet alleen om risico's. Er zijn kansen om geld te verdienen aan het oplossen van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Dat bewijst de groeiende belangstelling van beleggers voor duurzaamheidsthema's, maar ook de stille verschuiving van de focus in veel traditionele sectoren zoals de auto- en energiesector. Bewust bezig zijn met ESG kan beleggers voordelen opleveren.