I am MVC Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Institutionele Belegger en Adviseur en Particuliere Belegger.

Thematisch beleggen

Smart Cities: bouwen aan onze stedelijke toekomst
Overal ter wereld proberen steden om te gaan met de gevolgen van de bevolkingsgroei en worden bestaande middelen steeds vaker slim ingezet. Dat is...
November 2019
Cyberaanvallen: het onzichtbare gevaar
Veiligheid en bescherming zijn in de digitale wereld minstens even belangrijk als in fysieke wereld. De schade van cyberaanvallen voor het...
September 2019
Waarom beleggen in themafondsen?
Bij thematisch beleggen wordt geprobeerd de ondernemingen die in de toekomst succesvol zullen zijn te identificeren. Daarbij ligt de focus op de...
Augustus 2019
Slim beleggen in Smart Cities
Met de nieuwe thematische beleggingsstrategie ‘Smart City’ belegt Pictet Asset Management in de slimmere steden die broodnodig zijn om de huidige...
April 2019
Het beleggingslandschap van 2019
Beleggers moeten in 2019 rekening houden met meer tegenwind, nu centrale banken het monetaire verruimingsbeleid beëindigen. Markten zijn hierdoor...
Luca Paolini, Chief Strategist December 2018
De krachtige rugwind van de Timber Strategie
De Timber Strategie belegt in de hele waardeketen van de houtindustrie. Dit marktsegment staat dankzij een forse stijging van de houtprijs volop in...
December 2018
Meer artikelen laden